Saxagliptin v léčbě diabetes mellitus

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště:  III. interní klinika – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Úvod

V posledních pěti letech vstoupil do diabetologie nový léčebný postup – tzv. inkretinová léčba.1,2 Tato léčba je založena na dvou principech: na podávání tzv. inkretinových analog a na blokádě dipeptidázy-4 (DPP-4), která prodlužuje působení endogenních inkretinů.

Historie výzkumu a inhibice dipeptidáz je stará přes 20 let. Uplatnění tohoto enzymu je poměrně široké, což vyvolává opakovaně diskuse o možných účincích jeho inhibice.4 První zmínky o antidiabetickém působení blokády DPP-4 ve vědecké literatuře pocházejí z roku 1998. Bylo tehdy prokázáno, že thiazolididy (valin thiazolidid a isoleucin thiazolidid) prodlužují působení endogenního GLP-1 a potencují jeho inzulinotropní účinek.5 Již od roku 1995 byly zkoumány cyanopyrrolidiny jako inhibitory dipeptidázy-4, a klinické studie pak byly zahájeny na přelomu let 2004 a 2005 (podrobně viz 1). Ve vývoji je dnes nejméně 10 látek ze skupiny tzv. gliptinů. Vstup prvních dvou inhibitorů DPP-4 sitagliptinu a vildagliptinu je nepochybně úspěšný a v klinických studiích ani v praxi nebyly zachyceny žádné závažné nežádoucí vedlejší účinky. Do klinického užívání se u nás nyní dostává látka třetí – saxagliptin (Onglyza).


Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky