Bezpečnost a účinnost fesoterodinu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie
Autoři: Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.1 
Autoři - působiště: Urologická klinika LF MU a FN, Brno
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Hyperaktivní močový měchýř (OAB – overactive bladder) je v populaci poměrně rozšířeným onemocněním, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu života a jehož léčba vyžaduje nemalé finanční prostředky. Charakterizováno je urgencí (která může být provázena urgentní inkontinencí), většinou též zvýšeným počtem mikcí (frekvencí) a nykturií. Ve farmakologické léčbě OAB dominují především látky řazené mezi antimuskarinika. Látka fesoterodin je neselektivním antimuskarinikem. Podává se v dávkách 4 a 8 mg 1x denně, po perorálním podání je záhy metabolizována nespecifickými esterázami na aktivní metabolit 5-hydroxymethyltolterodin.

Fesoterodin byl hodnocen v několika klinických studiích – ve dvou studiích III. fáze bylo při léčbě fesoterodinem v obou dávkách zaznamenáno statisticky významné zlepšení projevů OAB, tj. snížení frekvence a výskytu epizod urgence i urgentní inkontinence, ve srovnání s placebem. Rovněž samotní pacienti udávali signifikantní a klinicky významné zlepšení projevů onemocnění a kvality života. Ačkoliv jsou obě dávky fesoterodinu účinné, lepších výsledků, co se týká epizod urgence, urgentní inkontinence a kapacity močového měchýře (hodnocené pomocí průměrného objemu moči během jedné mikce), bylo dosahováno při podávání fesoterodinu 8 mg. Při užívání této dávky byla zaznamenána lepší odpověď i ve srovnání s tolterodinem 4 mg s prodlouženým uvolňováním (ER – extended release).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky