Účinnost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým selháním ledvin – post hoc analýza studie ADVANCE

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a diuretika patří mezi nejčastěji užívaná antihypertenziva. Jejich účinnost byla potvrzena u širokého spektra pacientů včetně nemocných s diabetes mellitus 2. typu, pacientů s cévními chorobami, srdečním selháním či chronickým selháním ledvin.

Inhibitory ACE a diuretika kromě krevního tlaku (TK) snižují též albuminurii – ovlivňují tak zároveň dva významné faktory uplatňující se při progresi onemocnění ledvin i kardiovaskulárních chorob. Již v několika studiích se ukázalo, že tyto léky mohou být přínosné především u pacientů s diabetem a chronickou renální insuficiencí (CHRI) vzhledem k tomu, že tito nemocní mají zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních příhod.

Studie ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN MR Controlled Evaluation) hodnotila vliv rutinního podávání fixní kombinace perindopril/indapamid na renální a kardiovaskulární ukazatele u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Do studie byli zařazeni též pacienti s různě pokročilým stadiem CHRI, jejichž výsledky byly nově analyzovány v předkládané post hoc analýze.

Cíl studie

Cílem této studie bylo posoudit, zda stupeň závažnosti CHRI ovlivňuje účinnost léčby fixní kombinací perindopril/indapamid ve smyslu renálních a kardiovaskulárních ukazatelů.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky