Hodnocení bezpečnostního profilu vildagliptinu – výsledky dvou metaanalýz

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Úvod

Cílem léčby diabetes mellitus 2. typu je normalizace glykemie a prevence mikro- i makrovaskulárních komplikací. V uplynulé dekádě bylo objeveno a do klinické praxe zavedeno několik skupin antidiabetik s různým mechanismem účinku. Mezi nová perorální antidiabetika patří také gliptiny, jedním z jejich zástupců je vildagliptin.

Mechanismus účinku gliptinů spočívá v inhibici dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4). V současné době jsou gliptiny terapeuticky využívány ve více než 70 zemích světa, včetně České republiky. Vildagliptin u diabetiků 2. typu výrazně zlepšuje kontrolu glykemie; je možno jej použít v kombinaci s metforminem, thiazolidindiony či deriváty sulfonylurey.

Kromě účinnosti je však v případě nových léků, zejména takových, které jsou využívány k léčbě chronických a progresivních onemocnění, mezi něž diabetes nesporně patří, nezbytný rovněž průkaz dobré snášenlivosti a bezpečnosti dané léčby. Bezpečnostní profil vildagliptinu byl recentně hodnocen ve dvou rozsáhlých metaanalýzách.

Cíl studie

Předmětem uvedených metaanalýz bylo zhodnocení bezpečnosti vildagliptinu jednak ve vztahu ke kardiovaskulárním či cerebrovaskulárním příhodám v rámci studií III. fáze1 a jednak ve vztahu k orgánové toxicitě ve studiích II. a III. fáze klinického hodnocení.2

Komentář ke studiím

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky