Snášenlivost solifenacinu ve srovnání s oxybutyninem v léčbě hyperaktivního měchýře – studie VECTOR

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Úvod

Syndrom hyperaktivního měchýře (OAB – overactive bladder) je časté chronické onemocnění, které negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. V jeho léčbě jsou indikována antimuskarinika, nicméně adherence k této terapii je celkově nízká. Mezi příčiny, jež pacienty nejčastěji vedou k přerušení léčby, patří subjektivně vnímaná nedostatečná účinnost nebo výskyt nežádoucích účinků (NÚ), především suchosti v ústech.

Suchost v ústech se objevuje ze všech schválených antimuskarinik nejčastěji při léčbě oxybutyninem, nicméně dle mnohých guidelines je v 1. linii léčby OAB doporučen právě tento lék.

Další možnou alternativu v léčbě OAB představuje solifenacin, kompetitivní agonista muskarinových receptorů. Ve studiích in vitro byla zaznamenána 3,6násobně vyšší selektivita solifenacinu k muskarinovým receptorům v močovém měchýři ve srovnání s receptory ve slinných žlázách, ve studiích in vivo byla selektivita k muskarinovým receptorům v močovém měchýři až 6,5násobně vyšší. Oxybutynin však podobnou selektivitu nevykazuje, což koresponduje s jeho horší snášenlivostí: v klinických studiích udávalo při léčbě oxybutyninem

suchost v ústech až 86 % pacientů, při podávání solifenacinu pouze 10,9 %. Bezpečnostní profil oxybutyninu a solifenacinu však dosud nebyl přímo porovnán.

Cíl studie

Cílem studie VECTOR bylo posoudit bezpečnost a snášenlivost solifenacinu v celkové denní dávce 5 mg ve srovnání s oxybutyninem s okamžitým uvolňováním (IR – immediate release) v celkové denní dávce 15 mg u pacientů s OAB.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky