Aliskiren ve srovnání s ramiprilem v léčbě arteriální hypertenze

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Aliskiren je první perorálně účinný přímý inhibitor reninu schválený v léčbě arteriální hypertenze. Renin způsobuje hydrolýzu angiotenzinogenu v místě Leu10–Val11, čímž dochází k odštěpení dekapeptidového fragmentu – angiotenzinu I. Blokádou reninu prostřednictvím aliskirenu tak dochází ke snížení tvorby angiotenzinu I. Na rozdíl od ostatních antihypertenziv včetně léků blokujících systém renin-angiotenzin-

-aldosteron (RAAS), tj. inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů AT1-receptoru pro angiotenzin II (ARB), snižuje aliskiren také plazmatickou reninovou aktivitu (PRA) – zvýšená PRA přitom souvisí se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních komplikací. Na rozdíl od aliskirenu může být při léčbě inhibitory ACE angiotenzin I konvertován na angiotenzin II jinými enzymatickými cestami (tzv. escape fenomén), nezávislými na ACE. Na druhou stranu mohou inhibitory ACE působit hypotenzivně indukcí vazodilatace a natriurézy – tyto účinky jsou zprostředkovány inhibicí degradace bradykininu. Vysoké koncentrace kininů však vyvolávají kašel a angioneurotický edém, tedy typické nežádoucí účinky léčby inhibitory ACE.

Aliskiren ve srovnání s inhibitory ACE – výsledky klinických studií

Během posledních dvou let byly provedeny tři studie, které přímo porovnávaly aliskiren a ramipril v léčbě hypertenze. Do studie Uresina a spol.2 bylo zařazeno 837 pacientů s hypertenzí a diabetem, kteří byli po 8 týdnů léčeni aliskirenem, ramiprilem, nebo jejich kombinací. Co se týká snížení systolického krevního tlaku (TK), byla prokázána superiorita monoterapie aliskirenem oproti monoterapii ramiprilem (p = 0,021), resp. noninferiorita, co se týká snížení diastolického TK (p = 0,0002). Aliskiren byl dobře snášen jak v monoterapii, tak v kombinaci.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky