Vliv dronedaronu na výskyt kardiovaskulárních příhod při fibrilaci síní – studie ATHENA

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Úvod

Fibrilace síní je nejčastějším typem srdečních arytmií. Ve Spojených státech činí její prevalence v dospělé populaci okolo 1 %, její výskyt se však významně zvyšuje s věkem – u osob nad 60 let postihuje 3,8 %, a ve věku nad 80 let dokonce 9 % osob. S demografickým stárnutím populace se počet takto nemocných významně zvyšuje, s čímž velmi úzce koreluje také vyšší pravděpodobnost hospitalizace, a tedy i nemalé zdravotní náklady.

Možnosti současné farmakoterapie jsou omezeny buď ne zcela spolehlivým účinkem, nebo výskytem nežádoucích účinků, včetně potenciálu závažných srdečních arytmií.

Dronedaron je benzofuranový derivát, jenž se svými vlastnostmi do jisté míry podobá amiodaronu. Na rozdíl od něho však neobsahuje jod a je méně lipofilní, a má tedy kratší biologický poločas.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky