Fibrilace síní a studie ATHENA

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fibrilace síní (FS) je nejčastější setrvalou poruchou srdečního rytmu. Je charakterizovaná rychlou nekoordinovanou aktivitou síní a je spojena se zhoršenou mechanickou funkcí síní a také s vyšším rizikem kardioembolických příhod. Na EKG jsou místo vln P charakteristické nepravidelné fibrilační vlnky o frekvenci 450–650/min, které jsou projevem nekoordinované depolarizace síní. Typická je zcela nepravidelná komorová odpověď, a rychlost frekvence komor závisí na převodních vlastnostech AV uzlu a na tonu vagu a sympatiku. Pokud je při fibrilaci síní pravidelná frekvence komor, jedná se většinou o AV blokádu III. stupně s náhradním junkčním rytmem.

Při palpaci tepu na periferii bývá frekvence nižší než vlastní frekvence srdce zjištěná v prekordiu fonendoskopem. Periferní deficit je způsoben nedostatečnou diastolickou náplní některých cyklů, které se potom nemohou projevit na periferii tepovou vlnou. Často se FS vyskytuje společně s dalšími SVT, nejčastěji s flutterem síní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky