ATHENA, dronedaron a současná léčba pacienta s fibrilací síní

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Studie ATHENA1 má jiný design než většina dosavadních studií s antiarytmiky. Nesledovala vliv podávání dronedaronu na výskyt fibrilace síní (FS), ale ovlivnění počtu hospitalizací, kardiovaskulární a celkové morbidity a mortality. Ve dvojitě zaslepené, randomizované studii, do níž bylo zařazeno 4 628 pacientů, dronedaron u rizikových pacientů s FS významně ovlivnil hlavní kombinovaný ukazatel – počet hospitalizací a úmrtí. Ve zpětné analýze dat byl zjištěn i pokles výskytu cévních mozkových příhod, a to nezávisle na antitrombotické léčbě. Podobná data nejsou u pacientů s FS k dispozici pro žádné jiné antiarytmikum.

Studie, v nichž byla porovnávána kontrola srdečního rytmu a kontrola frekvence u pacientů s FS, skončily překvapivým závěrem: mezi oběma způsoby není rozdíl z hlediska morbidity ani mortality. Analýzy studií sice ukázaly to, co by bylo možné logicky očekávat: pacienti se sinusovým rytmem mají lepší prognózu. Neplatí to však, pokud jsou léčeni současnými antiarytmiky. Jejich nedostatečný účinek či zejména nežádoucí účinky zvrátí přínos udržení sinusového rytmu. Je proto třeba hledat nové způsoby léčby – ať již farmakologické, nebo nefarmakologické. Jak ukazují výsledky studie ATHENA, jednou z možností nové antiarytmické léčby by mohl být dronedaron.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky