Semapimod v léčbě Crohnovy choroby

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství
Citace: Dotan I, Rachmilewitz D, Schreiber S, et al. A randomised placebo-controlled multicentre trial of intravenous semapimod HCl for moderate to severe Crohn’s disease. Gut 2010;59:760–6.

Souhrn

Semapimod je inovativní malá molekula s inhibičními účinky na prozánětlivé cytokiny, jejíž účinnost byla nedávno testována u nemocných se středně těžkou až těžkou formou Crohnovy choroby (CDAI 250–400). Studie byla randomizovaná, placebem kontrolovaná (n = 152) a dvojitě zaslepená s následným otevřením, přičemž účinná látka byla podávána nitrožilně v jednodenním nebo třídenním režimu (n = 119). Ukázalo se, že index průměrné aktivity onemocnění byl výrazně lepší u těch nemocných, kteří dostali celkově vyšší počet dávek: 204,1 ± 83 u pacientů s 6 dávkami (tj. kumulativní dávka nejméně 360 mg) vs 251,4 ± 103,05 u pacientů se 3 a méně dávkami (p = 0,006). Léčba semapimodem byla nemocnými dobře snášena, byť oproti placebu byl zaznamenán častější výskyt flebitidy.

Literatura

Dotan I, Rachmilewitz D, Schreiber S, et al. A randomised placebo-controlled multicentre trial of intravenous semapimod HCl for moderate to severe Crohn’s disease. Gut 2010;59:760–6.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky