Využití olmesartanu v pediatrii

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie
Citace: Hazan L, Hernandez Rodriguez OA, Bhorat AE, et al. A double-blind, dose-response study of the efficacy and safety of olmesartan medoxomil in children and adolescents with hypertension. Hypertension 2010;55:1323–30.

Souhrn

Olmesartan je blokátor angiotenzinových receptorů určený k léčbě esenciální hypertenze. Recentně byla jeho účinnost hodnocena u dětí s hypertenzí, definovanou jako systolický krevní tlak nad 95. percentilem, respektive nad 90. percentilem u dětí s diabetem, sníženou glomerulární filtrací či pozitivní rodinnou anamnézou hypertenze. Aktivní léčba probíhala ve dvou fázích – v první byli nemocní stratifikováni podle tělesné hmotnosti na nízkou (2,5 či 5 mg) a vysokou (20 či 40 mg) denní dávku podávanou po dobu 3 týdnů; ve druhé byla podávána buď udržovací dávka olmesartanu, nebo placebo. V první fázi byl pozorován statisticky signifikantní a na dávce závislý pokles systolického i diastolického krevního tlaku, a to i po adjustaci na tělesnou hmotnost. Ve druhé fázi pak u pacientů s převedením na placebo došlo opět ke zvýšení tlaku, zatímco při pokračující léčbě olmesartanem zůstal pokles krevního tlaku stabilní. Nežádoucí účinky spojené s léčbou byly obecně mírné a prakticky srovnatelné s placebem.

Literatura

Hazan L, Hernandez Rodriguez OA, Bhorat AE, et al. A double-blind, dose-response study of the efficacy and safety of olmesartan medoxomil in children and adolescents with hypertension. Hypertension 2010;55:1323–30.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky