Vitamin B a diabetická nefropatie

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie
Citace: House AA, Eliasziw M, Cattran DC, et al. Effect of B-vitamin therapy on progression of diabetic nephropathy: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:1603–9.

Souhrn

Hyperhomocysteinemie je poměrně častým nálezem u pacientů s diabetickou nefropatií. Jelikož je znám příznivý vliv podávání vitaminů skupiny B (folacin, pyridoxin či kyanokobalamin) na hladinu homocysteinu, byla vyslovena hypotéza o možném prospěchu takové léčby právě u této skupiny nemocných. V multicentrické randomizované dvojitě zaslepené klinické studii probíhající v letech 2001 až 2007 bylo 238 nemocným pravidelně podáváno placebo nebo tableta obsahující 2,5 mg folacinu, 25 mg pyridoxinu a 1 mg kyanokobalaminu, a to po dobu 36 měsíců. Překvapivě se ukázalo, že kúra vitaminy skupiny B vedla ve srovnání s placebem k výraznému snížení glomerulární filtrace – pokles o 16,5 vs 10,7 ml/min/1,73 m2 (95% CI: –10,6 vs –1,1; p = 0,02), ovšem bez rozdílu v potřebě dialyzace. V neprospěch této kúry svědčil i vyšší výskyt kompozitního ukazatele (infarkt myokardu, revaskularizace, CMP či úmrtí) – HR: 2,0 (95% CI: 1,0–4,0; p = 0,04).

Literatura

House AA, Eliasziw M, Cattran DC, et al. Effect of B-vitamin therapy on progression of diabetic nephropathy: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303:1603–9.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky