Dapagliflozin u diabetu 2. typu

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie
Citace: Bailey CJ, Gross JL, Pieters A, et al. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2010;375:2223–33.

Souhrn

Dapagliflozin je selektivně působící inhibitor sodíko-glukózového kontransportéru 2 (SGLT-2), čímž omezuje míru reabsopce glukózy v ledvině. Přidání dapagliflozinu ke stávající léčbě metforminem představuje nový terapeutický přístup u diabetiků 2. typu se suboptimální kompenzací. Svědčí o tom výsledky multicentrické, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie III. fáze s 546 diabetiky, kteří užívali metformin v dávce vyšší než 1,5 g/den bez adekvátní kontroly glykemie a byli randomizováni do podskupiny užívající dapagliflozin v dávce 2,5, 5 či 10 mg, nebo placebo. Zatímco s odstupem 24 týdnů průměrná hodnota HbA1c poklesla při užívání placeba o pouhých 0,3 % (95% CI: –0,44 až –0,16), u dapagliflozinu klesla v průměru o 0,67 % (95% CI: –0,81 až –0,53; p = 0,0002) – největší pokles byl přitom zaznamenán při užití nejvyšší dávky dapagliflozinu 10 mg, a sice o 0,84 % (95% CI: –0,98 až –0,70; p < 0,0001). Výskyt hypoglykemií byl v obou ramenech studie srovnatelný; u pacientů léčených dapagliflozinem byl poněkud častější výskyt infekcí močových cest.

Literatura

Bailey CJ, Gross JL, Pieters A, et al. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2010;375:2223–33.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky