Simvastatin a inzulinová senzitivita

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie
Citace: Kater AL, Batista MC, Ferreira SR. Improved endothelial function with simvastatin but unchanged insulin sensitivity with simvastatin or ezetimibe. Metabolism 2010;59:921–6.

Souhrn

Vedle hypolipidemického účinku statinů je známo i jejich kardioprotektivní působení, dané mimo jiné ovlivněním aktivity zánětlivé rezistence. Třebaže je znám aditivní vliv ezetimibu na hypolipidemizující účinek statinů, nebyl dosud intenzivněji zkoumán antiaterogenní účinek této kombinace. V recentně publikované klinické studii čítající skupinu 50 prediabetických osob s normální koncentrací cholesterolu nebo s mírnou až střední hypercholesterolemií byl po dobu 12 týdnů podáván buď ezetimib (10 mg/den), nebo simvastatin (20 mg/den), a po následujících 12 týdnů byly podávány oba léky současně. V obou ramenech studie došlo dle očekávání ke snížení koncentrace celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteinu B a triglyceridů, přičemž zesílený účinek byl pozorován na konci 2. fáze studie. Po prvních 12 týdnech byla u osob užívajících simvastatin výrazně nižší hladina inhibitoru aktivátoru plazminogenu 1. Simvastatin v kombinaci s ezetimibem snižoval množství E-selektinu a ICAM-1, a to bez korelace s dosaženým poklesem LDL-cholesterolu. Ani při monoterapii, ani při užití kombinace nebyla ovlivněna inzulinová senzitivita.

Literatura

Kater AL, Batista MC, Ferreira SR. Improved endothelial function with simvastatin but unchanged insulin sensitivity with simvastatin or ezetimibe. Metabolism 2010;59:921–6.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky