Simvastatin a inzulinová senzitivita

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie
Citace: Kater AL, Batista MC, Ferreira SR. Improved endothelial function with simvastatin but unchanged insulin sensitivity with simvastatin or ezetimibe. Metabolism 2010;59:921–6.

Souhrn

Vedle hypolipidemického účinku statinů je známo i jejich kardioprotektivní působení, dané mimo jiné ovlivněním aktivity zánětlivé rezistence. Třebaže je znám aditivní vliv ezetimibu na hypolipidemizující účinek statinů, nebyl dosud intenzivněji zkoumán antiaterogenní účinek této kombinace. V recentně publikované klinické studii čítající skupinu 50 prediabetických osob s normální koncentrací cholesterolu nebo s mírnou až střední hypercholesterolemií byl po dobu 12 týdnů podáván buď ezetimib (10 mg/den), nebo simvastatin (20 mg/den), a po následujících 12 týdnů byly podávány oba léky současně. V obou ramenech studie došlo dle očekávání ke snížení koncentrace celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteinu B a triglyceridů, přičemž zesílený účinek byl pozorován na konci 2. fáze studie. Po prvních 12 týdnech byla u osob užívajících simvastatin výrazně nižší hladina inhibitoru aktivátoru plazminogenu 1. Simvastatin v kombinaci s ezetimibem snižoval množství E-selektinu a ICAM-1, a to bez korelace s dosaženým poklesem LDL-cholesterolu. Ani při monoterapii, ani při užití kombinace nebyla ovlivněna inzulinová senzitivita.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky