Nový cefalosporin: ceftarolin

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Antibiotika
Citace: Panagiotidis G, Backstrom T, Asker-Hagelberg C, et al. Effect of ceftaroline on normal human intestinal microflora. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:1811–4.

Souhrn

Ceftarolin je nový cefalosporin se širokým spektrem účinku vyvinutý pro léčbu závažných bakteriálních infekcí vyvolaných aerobními grampozitivními i gramnegativními bakteriemi. Jelikož léčba širokospektrými antibiotiky může být provázena porušením rovnováhy fyziologicky přítomné střevní flóry, byl tento možný vliv sledován i u tohoto antibiotika ve skupině 12 zdravých dobrovolníků, kterým byl podáván po 12 hodinách v dávce 600 mg i. v. po dobu sedmi dnů. Sledováním složení střevní flóry z odebraných vzorků stolice byl zjištěn pouze minimální vliv ceftarolinu na kmeny Escherichia coli, přičemž enterokoky či kandidy zůstaly zcela neovlivněny. Mírně se snížil počet bifidobakterií a laktobacilů, avšak nebyl zaznamenán výskyt nových kolonizujících aerobů ani anaerobů vůči němu rezistentních. Autoři této studie závěrem konstatují, že ceftarolin nemá signifikantní vliv na složení střevní flóry.

Literatura

Panagiotidis G, Backstrom T, Asker-Hagelberg C, et al. Effect of ceftaroline on normal human intestinal microflora. Antimicrob Agents Chemother 2010;54:1811–4.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky