Inhalační inzulin plus glargin u diabetiků 2. typu

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie
Citace: Rosenstock J, Lorber DL, Gnudi L, et al. Prandial inhaled insulin plus basal insulin glargine versus twice daily biaspart insulin for type 2 diabetes: a multicentre randomised trial. Lancet 2010;375:2244–53.

Souhrn

S inzulinoterapií se u diabetiků 2. typu mnohdy otálí v obavách z váhového přírůstku, hypoglykemie či potřeby subkutánní aplikace. Recentně byla hodnocena účinnost inhalačního prandiálního inzulinu společně v kombinaci s glarginem na noc oproti biaspart inzulinu (n = 677). S odstupem 52 týdnů od zahájení studie pokleslo množství glykovaného hemoglobinu HbA1c u kombinované léčby o 0,68 % (95% CI: –0,83 až –0,53), což se ukázalo být prakticky srovnatelné a non-inferiorní oproti biaspart inzulinu – pokles o 0,76 % (95% CI: –0,90 až –0,62). V případě využití kombinace byl zaznamenán signifikantně nižší výskyt případů hypoglykemie a rovněž nižší váhový přírůstek. Užívání inhalačního inzulinu bylo naopak provázeno vyšším výskytem kašle a lehkým zhoršením plicních funkcí.

Literatura

Rosenstock J, Lorber DL, Gnudi L, et al. Prandial inhaled insulin plus basal insulin glargine versus twice daily biaspart insulin for type 2 diabetes: a multicentre randomised trial. Lancet 2010;375:2244–53.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky