Fenofibrát a niacin u obézních osob

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie
Citace: Fabbrini E, Mohammed BS, Korenblat KM, et al. Effect of fenofibrate and niacin on intrahepatic triglyceride content, very low-density lipoprotein kinetics, and insulin action in obese subjects with nonalcoholic fatty liver disease. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:2727–35.

Souhrn

Nealkoholická steatohepatitida je provázena vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, zejména v souvislosti se zvýšenou triglyceridemií a inzulinorezistencí. Třebaže kyselina nikotinová (niacin) je u nás nyní k dispozici v kombinaci s laropiprantem, není prozatím šířeji využívána. Vzhledem k navzájem odlišným mechanismům účinku niacinu a fenofibrátu se nabízí jejich přinejmenším aditivní účinek nejen ve smyslu snížení kardiovaskulárního rizika, ale i poklesu intrahepatálního obsahu triglyceridů (IHTG). V recentní studii (n = 27) ani fenofibrát (200 mg/den), ani niacin (2 g/den) oproti placebu neovlivnily IHTG, obě látky však významně snížily plazmatické koncentrace triglyceridů, VLDL-TG a VLDL-apolipoproteinu B (p < 0,05). Zatímco fenofibrát urychlil eliminaci VLDL-TG z plazmy bez ovlivnění jeho sekrece, u niacinu tomu bylo přesně naopak.

Literatura

Fabbrini E, Mohammed BS, Korenblat KM, et al. Effect of fenofibrate and niacin on intrahepatic triglyceride content, very low-density lipoprotein kinetics, and insulin action in obese subjects with nonalcoholic fatty liver disease. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:2727–35.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky