Exenatid versus glargin: výsledky studie DURATION-3

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie
Citace: Diamant M, Van Gaal L, Stranks S, et al. Once weekly exenatide compared with insulin glargine titrated to target in patients with type 2 diabetes (DURATION-3): an open-label randomised trial. Lancet 2010;375:2234–43.

Souhrn

Cílem 26týdenní otevřené a randomizované klinické studie bylo porovnání účinnosti exenatidu podávaného 1x týdně v dávce 2 mg oproti inzulinovému analogu glarginu 1x denně (startovací dávka 10 IU) ve vztahu k dosaženým hodnotám glykovaného hemoglobinu HbA1c u dospělých diabetiků 2. typu s nedostatečnou kontrolou glykemie i navzdory užití maximálně snášených dávek perorálních antidiabetik po dobu delší než 3 měsíce (n = 456). Na konci studie byla změna HbA1c výraznější u nemocných léčených exenatidem: pokles o 1,5 vs 1,3 % (95% CI: –0,29 až –0,03). V současné době probíhá pokračování studie s předpokládaným trváním 2,5 roku.

Literatura

Diamant M, Van Gaal L, Stranks S, et al. Once weekly exenatide compared with insulin glargine titrated to target in patients with type 2 diabetes (DURATION-3): an open-label randomised trial. Lancet 2010;375:2234–43.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky