Vliv mipomersenu na apolipoprotein B

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství
Citace: Akdim F, Visser ME, Tribble DL, et al. Effect of mipomersen, an apolipoprotein B synthesis inhibitor, on low-density lipoprotein cholesterol in patients with familial hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2010;105:1413–9.

Souhrn

Mipomersen je látka inhibičně působící vůči apolipoproteinu B prostřednictvím blokády jeho mRNA. U 44 pacientů byla nyní sledována jeho účinnost v dávkovém rozmezí 50 až 300 mg podávaných s. c. Ukázalo se, že jeho aplikace vedla k výraznému snížení LDL-cholesterolu a dalších aterogenních lipoproteinů obsahujících právě apolipoprotein B. Po šestitýdenní kúře klesla koncentrace LDL-cholesterolu o 21 % při dávce 200 mg/týden (p < 0,05), a dokonce o 34 % při dávce 300 mg/týden (p < 0,01), a to při poklesu apolipoproteinu B o 23 % (p < 0,05), resp. 33 % (p < 0,01). Nejčastějším nežádoucím účinkem byla reakce v místě vpichu či zvýšení hladiny transamináz.

Literatura

Akdim F, Visser ME, Tribble DL, et al. Effect of mipomersen, an apolipoprotein B synthesis inhibitor, on low-density lipoprotein cholesterol in patients with familial hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2010;105:1413–9.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky