Somatostatin u polycystických ledvin a jater

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství
Citace: Hogan MC, Masyuk TV, Page LJ, et al. Randomized clinical trial of long-acting somatostatin for autosomal dominant polycystic kidney and liver disease. J Am Soc Nephrol 2010;21:1052–61.

Souhrn

U polycystického postižení ledvin či jater není prozatím k dispozici léčba, jež by měla uspokojivý účinek. V recentní studii se 42 pacienty s těžkým polycystickým postižením jater byl ve dvojitě zaslepeném a randomizovaném uspořádání podáván octreotid, tedy dlouhodobě působící analog somatostatinu (do 40 mg/měsíc), nebo placebo, a to v poměru 2 : 1 po dobu 1 roku. Objem jater, jenž byl primárně sledovaným ukazatelem, se ve skupině aktivní léčby významně snížil, a sice o 4,95 ± 6,77 %, zatímco při užívání placeba zůstal prakticky nezměněn (p = 0,048). U nemocných, kteří měli současně cysticky postižené ledviny, se jejich objem při léčbě de facto nezměnil, kdežto u placeba se výrazně zvýšil, a to o 8,61 ± 10,07 % (p = 0,045). Podávání octreotidu bylo nemocnými dobře snášeno.

Literatura

Hogan MC, Masyuk TV, Page LJ, et al. Randomized clinical trial of long-acting somatostatin for autosomal dominant polycystic kidney and liver disease. J Am Soc Nephrol 2010;21:1052–61.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky