Methotrexát u primární biliární cirhózy

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie
Citace: Giljaca V, Poropat G, Stimac D, et al. Methotrexate for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2010;5:CD004385.:CD004385.

Souhrn

Jelikož methotrexát disponuje imunosupresivními vlastnostmi, je možné se s ním setkat mj. v léčbě nemocných s primární biliární cirhózou. Přesto však v této indikaci byl nedávno naznačen vztah mezi jeho užíváním a zvýšenou mortalitou. Recentní metaanalýza randomizovaných klinických studií provedených na souboru 370 nemocných poukazuje na nemalé riziko možné systematické chyby (bias). Její autoři přitom neprokazují signifikantní vliv methotrexátu nejen na mortalitu, ale ani na kompozitní ukazatel mortalita + transplantace jater. Při léčbě methotrexátem však byl zaznamenán nižší výskyt pruritu. Oproti kolchicinu methotrexát navíc výrazněji snižoval alkalickou fosfatázu a plazmatickou hladinu imunoglobulinu IgM. Nikterak však neovlivnil výskyt jaterních komplikací ani histologický nález na vzorcích jaterní tkáně.

Literatura

Giljaca V, Poropat G, Stimac D, et al. Methotrexate for primary biliary cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2010;5:CD004385.:CD004385.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky