Nukleosidová analoga u hepatitidy B

Číslo: 4 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství
Citace: Cui YL, Yan F, Wang YB, et al. Nucleoside analogue can improve the long-term prognosis of patients with hepatitis B virus infection-associated acute on chronic liver failure. Dig Dis Sci 2010;55:2373–80.

Souhrn

Prognóza nemocných s hepatitidou B s akutním selháním jater není příliš dobrá. S cílem ověřit možný účinek nukleosidových analog, běžně užívaných u HIV-pozitivních pacientů, byla provedena retrospektivní analýza prací od roku 2006. Hodnocena tak byla účinnost entecaviru 0,5 mg/den (skupina A) a lamivudinu 100 mg/den (skupina B) oproti léčbě bez nukleosidového analoga (skupina C). Třebaže mezi 104 hodnocenými nemocnými nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve tříměsíčním přežití, hladina HBV DNA a rekurence akutního selhání byly nižší u aktivně léčených osob.

Literatura

Cui YL, Yan F, Wang YB, et al. Nucleoside analogue can improve the long-term prognosis of patients with hepatitis B virus infection-associated acute on chronic liver failure. Dig Dis Sci 2010;55:2373–80.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky