Denosumab v léčbě kostního postižení u karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 
Autoři - působiště: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: denosumab, karcinom prostaty, kostní postižení, RANKL, osteoklasty
Citace: 1 Dvořáček J. Nádory prostaty. In: Dvořáček J, Babjuk M, eds. Onkourologie. Praha: Galén, Karolinum, 2005:225–42. 2 www.uroweb.cz. 3 Saad F, Gleason DM, Murray R, et al. Long-term efficacy of zoledronic acid for prevention of skeletal complications in patients with metastatic hormone-refractory prostate cancer. J Natl Cancer Inst 2004
96:879–82. 4 Coleman RE. Metastatic bone disease: Clinical features, pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat Rev 2001
27:165–76. 5 Saad F, Markus R, Goessl C. Targeting the receptor activator of nuclear factor- κB (RANK) ligand in prostate cancer bone metastases. BJU International 2008
101:1071–5. 6 Thenault RL. Biermann JS, Brown E, et al. NCCN task force report: bone health and cancer care. J Natl Compr Canc Netw 2006
4(Suppl Z):S1–22. 7 Shahinian VB, Kuo YF, Freeman JL, et al. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N Engl J Med 2005
352:154–64. 8 Smith MR, Lee WC, Brandman J, et al. Gonadotropin-releasing hormone agonists and fracture risk: a claims-based cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2005
23:7897–903. 9 Smith MR, Egerdie B, Hernandez Toriz N, et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med 2009
361:745–55. 10 Taylor LG, Canfield CE, Xianglin LD. Review of major adverse effects of androgen-deprovation therapy in men with prostate cancer. Cancer 2009
115:2388–99. 11 Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclast differentiation and activation. Nature 2003
423:337–42. 12 Simonet WS, Lacey DL, Dunstan CR. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. Cell 1997
89:309–19. 13 Kearns AE, Khosla S, Kostenuik PJ. Receptor activator of nuclear factor B ligand and osteoprotegerin regulation of bone remodeling in health and disease. Endocrine Reviews 2008
29:155–92. 14 Demers LM, Costa L, Lipton A. Biochemical markers and skeletal metastases. Clin Orthop Relat Res 2003
415(Suppl):S138–47. 15 Fizazi K, Yang J, Peleg S et al. Prostate cancer cells-osteoblast interaction shifts expression of growth/survival-related genes in prostate cancer and reduces expression of osteoprotegerin in osteoblasts. Clin Cancer Res 2003
9:2587–97. 16 Shoback D. Update in osteoporosis and melabolic bone disorder. J Clin Endocrinol Metab 2007
92:747–53. 17 Jones DH, Nakashima T, Sanchez OH, et al. Regulation of cancer cell migration and bone metastasis by RANKL. Nature 2006
440:692–6. 18 Smith MR, Saad F, Egerdie B, et al. Effects of denosumab on bone mineral density in men receiving androgen deprivation therapy for prostate cancer. J Urol 2009
182:2670–6. 19 Fizazi K, Lipton A, Mariette X, et al. Randomized phase II trial of denosumab in patients with bone metastases from prostate cancer, breast cancer, or other neoplasms after intravenous bisphosphonates. J Clin Oncol 2009
27:1564–71. 20 Fizazi K, Bosserman L, Gao G, et al. Denosumab treatment of prostate cancer with bone metastases and increased urine N-Telopeptide levels after therapy with intravenous bisphosphonates: results of a randomized phase II trial. J Urol 2009
182:509–16. 21 Fizazi K, Carducci MA, Smith M, et al. A randomized phase III trial of denosumab versus zoledronic acid in patients with bone metastases from castration-resistant prostate cancer. J Clin Oncol 2010
28(Suppl):18.

Souhrn

Riziko kostního postižení u karcinomu prostaty je spojeno s přítomností metastáz, může však souviset i s osteoporózou vzniklou na základě hormonální léčby. Podkladem rozvoje kostního postižení je porucha remodelace kostní hmoty a zvýšená kostní resorpce. Příčinou je porucha signální dráhy, jejímiž základními elementy jsou RANKL (receptor activator of nuclear factor κB ligand) a jeho receptory RANK (receptor activator of nuclear factor κB) a OPG (osteoprotegerin). Denosumab je lidská monoklonální protilátka, která blokuje RANKL, čímž zabrání jeho stimulujícímu účinku na osteoklasty. Aplikace denosumabu vede k rychlé, účinné a dlouhodobé supresi aktivity osteoklastů. Prospektivní randomizovaná studie prokázala, že jeho použití u pacientů s karcinomem prostaty a androgenní supresí přinese zvýšení kostní denzity a snížení rizika kostních fraktur. U metastatického onemocnění snižuje denosumab riziko kostního postižení a oddaluje jeho vznik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky