Ipilimumab v léčbě metastazujícího melanomu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA 
Autoři - působiště: Kožní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: metastazující melanom, CTLA-4, ipilimumab, účinnost léčby
Citace: 1 Tarhini A, Iqbal F. CTLA-4 blockade: therapeutic potential in cancer treatments. Onco targets Ther 2010
3:15–25. 2 Krajsová I. Melanom. Praha: Maxdorf, 2006. 3 Orouji A, et al. Systemic Thrapy of Non-Resectable Metastatic Melanoma. Cancers 2010
2:955–69. 4 Korman A, Yellin M, Keler T. Tumor immunotherapy: Preclinical and clinical activity of anti-CTLA-4 antibodies. Curr Opin Investigat Drugs 2005
6:582–91. 5 Ridolfi L, Ridolfi R. Anti-CTLA-4 therapy in melanoma: role of ipilimumab (MDX-010). Expert Rev Dermatol 2009
4:199–210. 6 Hodi FS, Mihm MC, Soiffer RJ, et al. Biologic activity of cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 antibody blockade in previously vaccinated metastatic melanoma and ovarian carcinoma patients. Activity of cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 antibody blockade in previously vaccinated metastatic melanoma and ovarian carcinoma patients. Proc Natl Acad Sci U S A 2003
100:4712–7. 7 Maker AV, Phan GQ, Attia P, et al. Tumor regression and autoimmunity in patients treated with cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 blockade and interleukin 2: A Phase I/II Study. Ann Surg Oncol 2005
12:1005–16. 8 Small EJ, Tchekmedyian NS. Rini BI, et al. A pilot trial of CTLA-4 blockade with human anti-CTLA-4 in patients with hormone-refractory prostate cancer. Clin Cancer Res 2007
13:1810–5. 9 Weber JS, O’Day S, Urba W, et al. Phase I/II Study of ipilimumab for patients with metastatic melanoma. J Clin Oncol 2008
26: 5950–6. 10 Fischkoff S, Hersh E, Weber J, et al. Durable responses and long-term progression-free survival observed in a phase II study of mdx-010 alone or in combination with dacarbazine (dtic) in metastatic melanoma. J Clin Oncol 2005
23(Suppl:16s): abstract 7525. 11 Weber J, Thompson JA, Hamid O, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase II study comparing the tolerability and efficacy of ipilimumab administered with or without prophylactic budesonide in patients with unresectable stage III or IV melanoma. Clin Cancer Res 2009
15:5591–8. 12 Herch EM, O'Day SJ, Powderly J, et al. A phase II multicenter study of ipilimumab with or without dacarbazine in chemotherapy naive patients with advanced melanoma. Invest New Drugs 2010 Jan 16. [Epub ahead of print] 13 Wolchok JD, Neyns B, Linette G, et al. Ipilimumab monotherapy in patients with pretreated advanced melanoma: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2, dose-ranging study. Lancet Oncol 2010
11:155–64. 14 O’Day SJ, et al. Efficacy and safety of ipilimumab monotherapy in patients with pretreated advanced melanoma: a multicenter single-arm phase II study. Ann Oncol 2010
21:1712–7. 15 Downey SG, Maio M, Chiarion-Sileni V, et al. Prognostic factors related to clinical response in patients with metastatic melanoma treated by CTL-associated antigen-4 blockade. Clin Cancer Res 2007
13:6681–8. 16 Hodi FS, O’Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 2010
363:711–23. 17 Robert C, Ghiringhelli F. What is the role of cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 blockade in patients with metastatic melanoma? Oncologist 2009
14:848–86. 18 Kawakami Y, Eliyahu S, Sakaguchi K, et al. Identification of the mmunodominant peptides of the MART-1 human melanoma antigen recognized by the majority of HLA-A2 restricted tumor infiltrating lymphocytes. J Exp Med 1994
180:347–52. 19 Rosenberg SA, Yang JC, Schwartzentruber DJ, et al. Immunologic and therapeutic evaluation of a synthetic peptide vaccine for the treatment of patients with metastatic melanoma. Nat Med 1998
4: 321–32. 20 Chapman PB. Combining a peptide vaccine with high dose interleukin-2. J Clin Oncol 2008
26: 2250–1. 21 Wolchock JD, Hoos A, O’Day S, et al. Guidelines for the evaluation of immune therapy activity in solid tumors: immune-related response criteria. Clin Cancer Res 2009
15:7412–20.

Souhrn

Ipilimumab je plně humánní monoklonální protilátka typu IgG1, namířená proti antigenu CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4), který je exprimován aktivními T-lymfocyty. Antigen CTLA-4 je považován za hlavní negativní regulační mechanismus protinádorové imunitní odpovědi zprostředkované T-lymfocyty. V pilotních studiích I./II. fáze bylo potvrzeno, že ipilimumab je schopen u pacientů s různými metastazujícími solidními nádory navodit silnou protinádorovou imunitní reakci vyvolávající nekrózu nádorových ložisek, a imunohistochemická vyšetření prokázala významné nahromadění CD4+ a CD8+ T-lymfocytů v oblasti nekrotických lezí. Výsledky klinických studií II./III. fáze naznačují významnou terapeutickou účinnost ipilimumabu v léčbě metastazujícího melanomu refrakterního k předcházející systémové chemoterapii nebo biochemoterapii. Četnost léčebných odpovědí se pohybuje v rozmezí 4–17 %, ale většina dosažených odpovědí vykazuje dlouhodobé, často více než dvouleté trvání. Takového účinku u metastazujícího melanomu zatím nedosáhla žádná jiná systémová léčba, a to ani při podávání v 1. linii. „

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky