Léčba generalizovaného karcinomu ledviny podle doporučení České onkologické společnosti

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Bolest, Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK, a Komplexní onkologické centrum FN Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: karcinom ledviny, cílená léčba, cytokiny
Citace: 1 Molinié V, Sibony M, Coutourier J, et al. Diagnosis and pathological features. In: Escudier B, Gore M (editors). Renall cell carcinoma: a handbook. London: Class Publishing, 2010:30–53. 2 Dušek L, Mužík J, Kubásek M, et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Brno: Masarykova univerzita 2005 [cit. 2010-8-15]. WWW: http://www.svod.cz. 3 Zisman A, Twardowski P, Leibovici D, et al. Urinary tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (editors). Manual of clinical oncology. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009:307–31. 4 Ljungberg B. Epidemiology and aetiology. In: Escudier B, Gore M (editors). Renall cell carcinoma: A handbook. London: Class Publishing, 2010:1–15. 5 NCCN Clinical practice guidelines in oncology: Kidney cancer V.2.2010 [online]. National Comprehensive Cancer Network 2010. [cit. 2010-8-15]. WWW: www.nccn.org. 6 Ljungberg B, Cowan NC, Hanbury DC, et al. EAU Guidelines On Renal Cell Carcinoma: The 2010 Update. Eur Urol 2010 Jul 13. [Epub ahead of print] 7 Česká onkologická společnost ČLS JEP. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění, 11. vydání [online]. Brno 2010. [cit. 2010-8-15]. www.linkos.cz. 8 Escudier B, Kataja V; ESMO Guidelines Working Group. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010 May;21 Suppl 5: v137–9. 9 Escudier B, Pluzanska A, Koralewski P, et al; AVOREN Trial investigators. Bevacizumab plus interferon alfa-2a for treatment of metastatic renal cell carcinoma: a randomised, double-blind phase III trial. Lancet 2007;370:2103–11. 10 Melichar B. How can second-line therapy for metastatic renal cell carcinoma help to define an overall management strategy? Oncology 2009;77:82–91. 11 Rini BI, Halabi S, Rosenberg JE, et al. Phase III trial of bevacizumab plus interferon alfa versus interferon alfa monotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma: final results of CALGB 90206. J Clin Oncol 2010;28:2137–43. 12 NICE technology appraisal guidance 178. Bevacizumab (first-line), sorafenib (first- and second-line), sunitinib (second-line) and temsirolimus (first-line) for the treatment of advanced and/or metastatic renal cell carcinoma. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. [cit. 2010-8-14]. www.nice.org.uk/TA178. 13 Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:115–24. 14 NICE technology appraisal guidance 169. Sunitinib for the first-line treatment of advanced and/or metastatic renal cell carcinoma. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. [cit. 2010-8-14]. www.nice.org.uk/TA169. 15 Escudier B, Eisen T, Stadler WM, et al. Sorafenib for treatment of renal cell carcinoma: final efficacy and safety results of the phase III treatment approaches in renal cancer global evaluation trial. J Clin Oncol 2009;27:3312–8. 16 Sternberg CN, Davis ID, Mardiak J, et al. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized phase III trial. J Clin Oncol 2010;28:1061–8. 17 Hudes G, Carducci M, Tomczak P, et al; Global ARCC Trial. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:2271–81. 18 Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase III trial. Lancet 2008;372:449–56. 19 Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al. Phase 3 trial of everolimus for metastatic renal cell carcinoma: final results and analysis of prognostic factors. Cancer 2010 Jun 14. [Epub ahead of print]. 20 Final appraisal determination. Everolimus for the second-line treatment of advanced renal cell carcinoma. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. [cit. 2010-8-14]. http://guidance.nice.org.uk/TA/WaveCRS1/48.

Souhrn

V léčbě metastatického karcinomu ledviny se prosadila cílená terapie. Podle doporučení České onkologické společnosti jsou léky první volby pro pacienty s dobrou nebo střední prognózou sunitinib, kombinace bevacizumab/interferon-a a pazopanib, pro pacienty se špatnou prognózou temsirolimus. Doporučení ponechávají možnost terapie cytokiny. Lékem volby po progresi na léčbě cytokiny je sorafenib, po progresi na tyrosinkinázových inhibitorech pak everolimus. Optimální sekvence jednotlivých biologických léků v jiných klinických situacích není známá.

Literatura

1 Molinié V, Sibony M, Coutourier J, et al. Diagnosis and pathological features. In: Escudier B, Gore M (editors). Renall cell carcinoma: a handbook. London: Class Publishing, 2010:30–53. 2 Dušek L, Mužík J, Kubásek M, et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Brno: Masarykova univerzita 2005 [cit. 2010-8-15]. WWW: http://www.svod.cz. 3 Zisman A, Twardowski P, Leibovici D, et al. Urinary tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (editors). Manual of clinical oncology. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009:307–31. 4 Ljungberg B. Epidemiology and aetiology. In: Escudier B, Gore M (editors). Renall cell carcinoma: A handbook. London: Class Publishing, 2010:1–15. 5 NCCN Clinical practice guidelines in oncology: Kidney cancer V.2.2010 [online]. National Comprehensive Cancer Network 2010. [cit. 2010-8-15]. WWW: www.nccn.org. 6 Ljungberg B, Cowan NC, Hanbury DC, et al. EAU Guidelines On Renal Cell Carcinoma: The 2010 Update. Eur Urol 2010 Jul 13. [Epub ahead of print] 7 Česká onkologická společnost ČLS JEP. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění, 11. vydání [online]. Brno 2010. [cit. 2010-8-15]. www.linkos.cz. 8 Escudier B, Kataja V; ESMO Guidelines Working Group. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010 May;21 Suppl 5: v137–9. 9 Escudier B, Pluzanska A, Koralewski P, et al; AVOREN Trial investigators. Bevacizumab plus interferon alfa-2a for treatment of metastatic renal cell carcinoma: a randomised, double-blind phase III trial. Lancet 2007;370:2103–11. 10 Melichar B. How can second-line therapy for metastatic renal cell carcinoma help to define an overall management strategy? Oncology 2009;77:82–91. 11 Rini BI, Halabi S, Rosenberg JE, et al. Phase III trial of bevacizumab plus interferon alfa versus interferon alfa monotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma: final results of CALGB 90206. J Clin Oncol 2010;28:2137–43. 12 NICE technology appraisal guidance 178. Bevacizumab (first-line), sorafenib (first- and second-line), sunitinib (second-line) and temsirolimus (first-line) for the treatment of advanced and/or metastatic renal cell carcinoma. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. [cit. 2010-8-14]. www.nice.org.uk/TA178. 13 Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:115–24. 14 NICE technology appraisal guidance 169. Sunitinib for the first-line treatment of advanced and/or metastatic renal cell carcinoma. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. [cit. 2010-8-14]. www.nice.org.uk/TA169. 15 Escudier B, Eisen T, Stadler WM, et al. Sorafenib for treatment of renal cell carcinoma: final efficacy and safety results of the phase III treatment approaches in renal cancer global evaluation trial. J Clin Oncol 2009;27:3312–8. 16 Sternberg CN, Davis ID, Mardiak J, et al. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized phase III trial. J Clin Oncol 2010;28:1061–8. 17 Hudes G, Carducci M, Tomczak P, et al; Global ARCC Trial. Temsirolimus, interferon alfa, or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356:2271–81. 18 Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase III trial. Lancet 2008;372:449–56. 19 Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al. Phase 3 trial of everolimus for metastatic renal cell carcinoma: final results and analysis of prognostic factors. Cancer 2010 Jun 14. [Epub ahead of print]. 20 Final appraisal determination. Everolimus for the second-line treatment of advanced renal cell carcinoma. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. [cit. 2010-8-14]. http://guidance.nice.org.uk/TA/WaveCRS1/48.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky