Zařazení biologické léčby do léčebného algoritmu generalizovaného kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marta Ročárková
Autoři - působiště: OC nemocnice Chomutov

Souhrn

Kolorektální karcinom patří u nás mezi nejčastější onkologická onemocnění a v evropském srovnání je jeho výskyt u mužů na prvním místě. Jeho incidence stále stoupá, a představuje tak závažný celospolečenský problém. Často bývá zachycen až v pokročilých stadiích, kdy samotná chirurgická intervence je nedostačující a prognóza onemocnění v těchto stadiích je velmi nepříznivá. S rozvojem nových léčebných postupů a modalit (adjuvantní a neoadjuvantní chemoterapie, konkomitantní chemoradioterapie, jaterní resekce, RFA…), včetně rozvoje protinádorové chemoterapie, se prognóza onemocnění a kvalita života nemocných s kolorektálním karcinomem významně zlepšila.

Mezi nové léčebné modality patří i zařazení biologické léčby (bevacizumab, cetuximab, panitumumab) do léčebného algoritmu kolorektálního karcinomu.

Popis případu

Muž, narozen 1947, v rodinné anamnéze bratr zemřel na karcinom colon, jinak bez onkologické anamnézy. Pacient byl léčen pro hypertenzní nemoc stupně 1, jinak bez vážnějších přidružených chorob.

V červnu 2009 byla u pacienta provedena resekce sigmatu pro karcinom (středně diferencovaný adenokarcinom; zastižena endolymfatická propagace; angioinvaze ani perineurální propagace nezastižena). Peroperačně bylo zjištěno mnohočetné metastatické postižení jater (operace provedena pro známky střevní neprůchodnosti), pT4, pN1M1.

Pacient byl celkově ve výborném stavu a neměl kontraindikace biologické léčby, byl proto indikován k systémové chemoterapii a k biologické léčbě bevacizumabem (Avastin) v 1. linii léčby metastatického onemocnění. K zajištění centrální žíly byla provedena implantace žilního portu do v. subclavia l.dx. Poté byl v červenci 2009 aplikován 1. cyklus paliativní chemoterapie režimem FOLFOX 6 + bevacizumab (D1 oxaliplatina 85 mg/m2 i. v. 120 minut, calcium leucovorin 400 mg i. v. 120 min, 5-FU 200 mg/m2 i. v. bolus, 5-FU 2 400 mg/m2 i. v. na 46 hodin, bevacizumab 5 mg/kg à 2 týdny).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky