Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Úvod

Jedním z hlavních cílů léčby mnohočetného myelomu (MM) je kromě prodloužení přežití pacientů také zabránění vzniku následků tohoto onemocnění, především renálního selhání a kostních příhod (SRE – skeletal-related events).

Standardem léčby směřující k prevenci vzniku SRE u pacientů s metastatickým postižením kostí jsou bisfosfonáty, přičemž u některých z nich byla v preklinických modelech zjištěna také protinádorová aktivita. Nejvýraznější protinádorové účinky u pacientů s různými typy malignit včetně MM byly zaznamenány u kyseliny zoledronové, a to jak v preklinických, tak v klinických studiích. Například ve studii Gnanta a spol.2 u pacientek s časným karcinomem prsu vedla přídatná léčba kyselinou zoledronovou ke 36% snížení relativního rizika progrese onemocnění (p = 0,01) ve srovnání se samotnou hormonální léčbou. Rovněž ve studii Avilese a spol.3 u pacientů s MM došlo při léčbě kyselinou zoledronovou k prodloužení přežití bez výskytu SRE i celkového přežití (p < 0,01).

Cíl studie

Cílem této studie bylo porovnat účinnost jednotlivých terapeutických režimů v léčbě MM a zhodnotit vliv kyseliny zoledronové ve srovnání s klodronátem na výskyt SRE, délku celkového přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS); sledován byl též výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky