Účinnost profylaxe posaconazolem u pacientů s akutní myeloidní leukemií v šestiletém sledování

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Úvod

Invazivní mykotické onemocnění (IMO) je významnou příčinou morbidity i mortality u pacientů s leukemií. Nejčastějším patogenem u dlouhodobě neutropenických pacientů zpravidla bývá Aspergillus spp., vyvolávající plicní aspergilózu (IPA), hned druhým v pořadí je Candida spp. Možnosti léčby se v posledních letech značně zlepšily – jednak díky širšímu portfoliu léčivých látek a jednak díky výraznému zlepšení diagnostických metod. Přesto však se mortalita v důsledku IPA pohybuje v rozmezí 10–20 %. Včasné zahájení léčby se proto jeví jako klíčové.

Teprve poměrně nedávno začal být v běžné klinické praxi využíván zástupce azolových antimykotik posaconazol, jenž, jak se ukázalo, významně snižuje celkovou mortalitu u pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) nebo myelodysplastickým syndromem (MDS), a byl proto implementován do doporučených terapeutických postupů u těchto onemocnění.

Cíl studie

Hlavním cílem studie bylo zhodnotit klinickou účinnost posaconazolu v prevenci mykotických onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky