Porovnání účinnosti intranasálního fentanylu a jiných opioidů v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest

Souhrn

Úvod

Bolest se objevuje přibližně u 70–90 % pacientů s nádorovým onemocněním. Rozlišujeme bolest kontinuální, která trvá 12 hodin denně či více, a exacerbace bolesti. Perzistentní nádorová bolest může být poměrně stabilní a je ji možno zvládnout pravidelnou, nejčastěji perorální aplikací opioidů. Až u 65 % pacientů se však objevuje průlomová bolest (PB), definovaná jako přechodná exacerbace bolesti u pacientů s jinak stabilní a dobře kontrolovanou chronickou bolestí. PB má typicky rychlý nástup, bývá velmi intenzivní a trvá průměrně 30 minut – poté většinou spontánně ustoupí. PB je spojena se zhoršenou kvalitou života pacientů a zvyšuje též náklady na léčbu.

Vhodná léčiva pro terapii PB musí mít rychlý nástup a krátké trvání účinku. V současné době lze použít morfin podávaný perorálně (OM) – i u forem s okamžitým uvolňováním však nastupuje účinek během 30–60 minut, což je vnímáno jako pomalé. Recentně se na trh dostaly další formy, které mají díky transmukóznímu podání rychlejší nástup účinku – jedná se o fentanyl v bukálních tabletách (FBT, Effentora) a perorální transmukózní fentanyl citrát (OTFC, Actiq). FBT je vyráběn ve formě tablety, která se umístí do oblasti mezi dásní a bukální sliznicí, OTFC pak ve formě tyčinky (lízátka). K uvolnění a vstřebání účinné látky je v obou případech nezbytný kontakt se sliznicí po dobu 15 minut a dále dostatek slin, jejichž tvorba může být za určitých okolností výrazně snížená. Alternativu představuje intranasálně podávaný fentanyl (INFS, Instanyl) ve formě spreje, jehož absorpce je rychlá.

Cíl studie

Cílem této analýzy bylo porovnat účinnost OM a transmukózních opioidů FBT, OTFC a INFS v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním.

Komentář ke studii

MUDr. Jan Lejčko

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky