Účinnost kvadrivalentní HPV vakcíny: studie FUTURE I a II

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Účinnost profylakticky podané kvadrivalentní HPV vakcíny (sérotypy 6, 11, 16 a 18) v prevenci intraepiteliálních neoplazií nízkého stupně vulvy, cervixu, vaginy a anogenitálních kondylomat byla předmětem sledování mezinárodních dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií FUTURE I a II (n = 17 622; ženy ve věku 16–26 let). Ukázalo se, že její podání oproti placebu pomohlo zabránit výskytu 96 % cervikálních intraepiteliálních neoplazií I. stupně (95% CI: 91–98), 100 % vulvárních a vaginálních intraepiteliálních neoplazií I. stupně (95% CI: 74–100, resp. 95% CI: 64–100) a 99 % kondylomat (95% CI: 96–100). Účinnost vakcíny ve smyslu zabránění vzniku lézí způsobených jakýmkoliv typem HPV u HPV-naivní populace činila 30 % pro cervikální, 75 % pro vulvární a 48 % pro vaginální intraepiteliální neoplazii I. stupně a 83 % pro kondylomata.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky