Modafinil v léčbě únavy v důsledku nádorového onemocnění

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Modafinil je psychostimulačně působící látka, jež v závislosti na dávce zvyšuje bdělost a schopnost koncentrace během dne. Jelikož únava je častým doprovodným jevem u pacientů s nádorovým onemocněním, byla účinnost tohoto analeptika hodnocena právě v této indikaci. V multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii II. fáze byl podáván v denní dávce 200 mg onkologickým pacientům podstupujícím chemoterapii (n = 867) se zahájením 5. den 2. cyklu a ukončením v 7. den 4. cyklu. Analýzou ANCOVA bylo zjištěno, že účinnost modafinilu velmi úzce korelovala s iniciální intenzitou únavy (p = 0,017), přičemž nejvíce z jeho užívání profitovali nemocní s nejtěžší únavou, zatímco osoby se střední či lehkou formou neměly z jeho užívání žádný prospěch.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky