Farmakoterapie mukositidy u onkologických pacientů

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčba nádorových onemocnění je stále účinnější, je však mnohdy provázena výskytem nežádoucích účinků. Poměrně často se tak setkáváme s výskytem mukositidy. Výsledky dosud publikovaných komparativních randomizovaných studií byly aktuálně podrobeny souborné analýze: hodnoceno bylo celkem 32 prací (n = 1 505), z čehož oproti placebu byla hodnocena účinnost benzydaminu, sukralfátu anebo dokonce laseru, který však jako jediný významně snižoval výskyt závažné formy mukositidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky