Olaparib v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Účinnost olaparibu, léčivé látky omezující schopnost reparace DNA, především u buněk s mutací BRCA, jež obvykle svědčí pro rezistenci tumoru, je kromě karcinomu ovarií hodnocena i u karcinomu prostaty nebo karcinomu prsu. Právě u žen s pokročilým karcinomem prsu po předchozí neúspěšné chemoterapii byla testována jeho účinnost v dávce 100 nebo 400 mg 2x denně (n = 54). Zatímco při užití vyšší dávky bylo celkové odpovědi na léčbu dosaženo u 41 % žen, při podání nižší dávky se jednalo prakticky pouze o polovinu, a sice o 22 %. Léčba byla obecně velmi dobře snášena, přičemž nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky byly nevolnost, únava, zvracení a anemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky