Modifikovaný režim FOLFIRI v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Účinnost a bezpečnost modifikovaného režimu FOLFIRI (irinotecan 150 mg/m2, leucovorin 200 mg/m2 s následným bolusem 5-fluorouracilu v dávce 400 mg/m2 a 46hodinovou infuzí 5-fluorouracilu v dávce 400 mg/m2) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu byla předmětem hodnocení recentně publikované studie (n = 37; průměr počtu absolvovaných cyklů = 10). Při této terapii byla zaznamenána četnost léčebných odpovědí 50 %, doba bez progrese 316 ± 40 dní a u 80 % nemocných bylo dosaženo kontroly onemocnění. Neutropenie stupně 3/4 se objevila u 10 a gastrointestinální obtíže u 16 nemocných. Mírná alopecie byla zaznamenána u šesti osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky