Capecitabin u pokročilého karcinomu cervixu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

U žen s místně pokročilou či vzdáleně metastazující formou karcinomu děložního krčku nedostatečně reagujícího na léčbu 1. linie byla sledována účinnost capecitabinu. Ten byl podáván v dávce 250 mg/m2 2x denně po dobu 14 po sobě následujících dnů s následnou sedmidenní přestávkou (celkem šest cyklů). Celkem 37 z původního počtu 45 nemocných (82 %) absolvovalo nejméně 2 cykly léčby. Celkové odpovědi na léčbu bylo dosaženo u 13 %, kompletní odpovědi u 2 % a částečné odpovědi u 11 % léčených žen. U 53 % nemocných bylo léčbou dosaženo stabilizace onemocnění a u 20 % došlo k další progresi. Medián doby do progrese činil 4,1 měsíce a medián celkového přežití 9,3 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky