Edotecarin plus 5-fluorouracil a leucovorin u solidních nádorů

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Edotecarin je nový inhibitor topoizomerázy I, jenž se vyznačuje aditivním cytostatickým účinkem při současném podání s 5-fluorouracilem. V rámci I. fáze klinického hodnocení byla zjištěna maximální snášená dávka této léčby, která byla následně použita ve studii II. fáze – v té byl k této kombinaci navíc přidán leucovorin. Dohromady 14 nemocným s pokročilým solidním nádorem bylo podáno celkem 90 cyklů chemoterapie. Pozorován byl jeden případ kompletní remise u pacienta s hepatocelulárním karcinomem a sedm případů stabilizace onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky