Kyselina all-trans-retinová v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Zatímco kyselina all-trans-retinová (ATRA) nachází bohaté uplatnění v léčbě promyelocytární leukemie, neustává výzkum ve smyslu jejího dalšího možného klinického využití. Aktuálně byly publikovány výsledky klinické studie II. fáze, ve které byla ATRA podávána společně s cisplatinou a paclitaxelem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IIIB a IV (n = 107). Odpověď na léčbu byla ve skupině pacientů léčených trojkombinací dosažena u 55,8 % oproti 25,4 % při užití dvojkombinace bez ATRA (p = 0,001). Při užití trojkombinace byl patrný i výrazně delší medián PFS (8,9 vs 6,0 měsíců; p = 0,008). Multivariační analýzou PFS byl zjištěn výrazný rozdíl mezi oběma skupinami – HR: 0,62; 95% CI: 0,4–0,95. Mezi oběma rameny studie nebyl pozorován významný rozdíl v bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky