Ixabepilon v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Ixabepilon v kombinaci s capecitabinem ve srovnání s capecitabinem samotným příznivě ovlivňuje přežití bez progrese u žen s metastazujícím karcinomem prsu dosud léčených antracykliny a taxany. K tomuto závěru došli autoři nedávno publikované studie, jíž se zúčastnilo 1 221 žen. Mezi oběma skupinami přitom nebyl zjištěn významný rozdíl v celkovém přežití – 16,4 vs 15,6 měsíce (HR: 0,9; 95% CI: 0,78–1,03; p = 0,12). Po adjustaci na úroveň výkonnostního stavu dle Karnofského indexu byl však tento rozdíl v rámci sekundární regresní analýzy již signifikantní (HR: 0,85; 95% CI: 0,75–0,98; p = 0,02). Hodnota PFS činila při užívání kombinace oproti samotnému capecitabinu 6,2 vs 4,2 měsíce (HR: 0,79; p = 0,0005) a četnost odpovědí na léčbu 43 % vs 29 %; p < 0,0001.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky