Imexon v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Imexon je zástupce nové skupiny cytostaticky působících léčiv, jenž navozuje apoptózu prostřednictvím oxidačního stresu. Aktuálně, v rámci multicentrické otevřené studie, byly hodnoceny jeho farmakokinetické vlastnosti a výskyt nežádoucích účinků, a to u již předléčených pacientů s mnohočetným myelomem, přičemž současně byla sbírána i data o jeho potenciální účinnosti. Studie se zúčastnilo 36 osob, které absolvovaly nejméně dvě předchozí linie léčby. Průměrné trvání léčby imexonem bylo 6,8 týdne s dávkovým rozmezím od 50 do 1 000 mg/m2, přičemž nebylo dosaženo dávku limitující toxicity. Z nežádoucích účinků, které se vyskytly častěji než v 10 %, se jednalo o únavu, nevolnost, zácpu, bolest hlavy, astenii, anemii, trombocytopenii, leukopenii a zvýšení hladiny kreatininu. Celkově bylo zaznamenáno devět případů závažných nežádoucích účinků u tří nemocných. Z hlediska účinnosti byla 1x pozorována minimální odpověď a 12x stabilizace onemocnění, v ostatních případech docházelo k progresi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky