Lapatinib a paclitaxel u inflamatorního karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Lapatinib, jakožto inhibitor intracelulární tyrosinkinázové domény receptorů EGFR a HER2 s pomalým uvolňováním z těchto receptorů, se osvědčuje v léčbě inflamatorního karcinomu prsu. V otevřené multicentrické studii II. fáze byla recentně hodnocena jeho účinnost a bezpečnost v denním podávání v kombinaci s týdenní aplikací paclitaxelu u dosud neléčených žen s touto formou nádoru (n = 49). Patologické kompletní odpovědi (pCR) bylo dosaženo u 18,2 % osob (95% CI: 5,2–40,3 %). Kombinované klinické odpovědi bylo dosaženo u 78 % pacientek. Častými nežádoucími účinky byly průjem, vyrážka, alopecie a nauzea (> 50 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky