Bortezomib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Třebaže inhibitor proteasomu bortezomib je v naší republice schválen pro léčbu mnohočetného myelomu, ukazuje se, že by z jeho účinků mohly těžit i děti s relabující formou akutní lymfoblastické leukemie. V I. fázi klinického hodnocení byl bortezomib podáván 1., 4., 8. a 11. den, a to v dávkách 1 či 1,3 mg/m2 společně se čtyřkombinací vincristinu, dexamethasonu, pegylované L-asparaginázy a doxorubicinu (n = 10). U šesti dětí bylo dosaženo kompletní odpovědi, přičemž nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný nežádoucí účinek. U dvou dětí se objevila periferní neuropatie stupně 1 a 2.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky