Pazopanib a lapatinib v léčbě karcinomu cervixu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Pazopanib i lapatinib jsou tyrosinkinázové inhibitory, ovšem s rozdílným mechanismem účinku. V recentní klinické studii

(n = 230) byla hodnocena účinnost obou těchto látek u metastazujícího či rekurentního (62 %) karcinomu cervixu – léčiva byla podávána v kombinaci (lapatinib 1 g + pazopanib 400 mg či lapatinib 1,5 g + pazopanib 800 mg), nebo samostatně, tj. pazopanib 800 mg a lapatinib 1,5 g/den, a to až do progrese onemocnění nebo výskytu závažných nežádoucích účinků. Léčba pazopanibem výrazně zlepšila přežití bez progrese (HR: 0,66; 90% CI: 0,48–0,91; p = 0,013) a celkové přežití pacientů (HR: 0,67; 90% CI: 0,46–0,99; p = 0,045). Medián celkového přežití přitom činil 50,7 týdne, zatímco u lapatinibu pouze 39,1 týdne.

Odpověď na léčbu byla pozorována u 9 % a 5 % nemocných. Výsledky studie tedy svědčí pro příznivý vliv pazopanibu, a to za dobrého bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky