Imatinib v léčbě Ph+ akutní lymfoblastické leukemie

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Krátké pulsy imatinibu přidané k chemoterapii prodlužují dlouhodobé přežití u dospělých pacientů s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií (ALL). Svědčí o tom výsledky recentní klinické studie, v rámci které byl imatinib podáván v dávce 600 mg/den po sedm po sobě jdoucích dnů (n = 59), nebo nebyl podán vůbec (n = 39). Dosažení kompletní remise (CR) a počet realizovaných transplantací kmenových buněk (SCT) byl vyšší v imatinibovém rameni studie (četnost CR 92 % vs 80,5 %; p = 0,08 a SCT 63 % vs 39 %; p = 0,041). Při 5letém mediánu sledování zůstávalo naživu 22 osob léčených imatinibem oproti 5 v kontrolní skupině (p = 0,037). Tito nemocní měli i výrazně delší celkové přežití, pravděpodobnost přežití bez známek nemoci a výrazně nižší incidenci relapsu (p = 0,005).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky