Olaparib v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Olaparib je nová perorálně podávaná léčivá látka působící jako inhibitor PARP (polymeráza poly(ADP-ribosa), jenž je účinný v léčbě ovariálního karcinomu s mutacemi BRCA1 či BRCA2. Svědčí o tom ostatně i výsledky mezinárodní multicentrické studie II. fáze, kde bylo v souboru 33 žen léčených olaparibem v dávce 400 mg 2x denně dosaženo objektivní odpovědi u 33 % osob (při čtvrtinové dávce pouze u 13 %). Nejčastějším nežádoucím účinkem přitom byla nevolnost, únava a anemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky