Abirateron acetát – slibný lék v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Abirateron acetát (CB7630) je perorálně podávaný analog pregnenolonu, který ireverzibilně inhibuje klíčový enzym v biosyntéze androgenů – CYP17. Blokuje tak syntézu androgenů ve varlatech, nadledvinách a prostatě, aniž by působil insuficienci nadledvin. V klinických studiích byl dobře snášen a prokazoval významnou účinnost v léčbě pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci. Dávka abirateron acetátu doporučená na základě studie II. fáze je 1 000 mg denně p. o., podává se v kombinaci s prednisonem 5 mg 2x denně. Výskyt nežádoucích účinků je při této léčbě minimální a většinou souvisí se sekundárním nadbytkem mineralokortikoidů (dochází ke kompenzačnímu zvýšení tvorby kortikosteronu a deoxykortikosteronu) – typicky se mohou objevit otoky, hypertenze a hypokalemie. Tyto nežádoucí účinky jsou však snadno zvládnutelné pomocí selektivních mineralokortikoidních antagonistů (např. eplerenonu) nebo malých dávek kortikosteroidů. Abirateron acetát je v současné době hodnocen ve studii III. fáze u pacientů s progredujícím karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci dosud neléčených chemoterapií. Jiná studie III. fáze abirateron acetátu u nemocných již léčených chemoterapií byla dokončena a její výsledky se očekávají.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky