Vandetanib ve 2. linii u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Vandetanib je perorální tyrosinkinázový inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR), epidermální růstový faktor (EGFR) a RET. U pacientů s dosud neléčeným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) byl podáván v dávce 100 mg společně s docetaxelem s cílem ovlivnění přežití bez progrese (PFS). Randomizované studie se zúčastnilo 1 391 osob, které byly léčeny buď touto kombinací, nebo docetaxelem samotným. Ukázalo se, že kombinovaná léčba vede ve srovnání s monoterapií docetaxelem k signifikantnímu zlepšení PFS – HR: 0,79 (97,58% CI: 0,70–0,90; p < 0,0001), přičemž medián PFS činil 4,0 vs 3,2 měsíce. Ze závažnějších nežádoucích účinků se objevily neutropenie, rash, leukopenie a febrilní neutropenie, které byly poněkud častější při kombinované léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky