Docetaxel plus cisplatina u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

S cílem ověřit účinnost chemoterapie docetaxelem a cisplatinou se současnou aplikací cílené radioterapie u nemocných s lokálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic byla provedena randomizovaná klinická studie, ve které byla účinnost kombinace těchto cytostatik (DP) porovnávána s kombinací mitomycin/vindesin/cisplatina (MVP); současně byla prováděna hrudní radioterapie (n = 200). Přežívání ve 2. roce bylo signifikantně lepší při užití DP (p = 0,044–0,059). Zaznamenán byl rovněž trend vyšší odpovědi na léčbu, lepšího dvouletého přežití, přežití bez progrese i délky přežití ve prospěch DP, a sice 78,8 % vs 70,3 %, 60,3 % vs 48,1 %, 13,4 vs 10,5 měsíce a 26,8 vs 23,7 měsíce, ovšem bez statistické významnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky