Sartany a riziko nádorového onemocnění: metaanalýza

Číslo: 5 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II, tzv. sartany, jsou dnes bohatě využívanou skupinou léčiv v léčbě hypertenze, srdečního selhání či diabetické neuropatie. Z výsledků experimentálních studií je však současně známá jejich regulační úloha v buněčné proliferaci, angiogenezi či progresi nádorového bujení. Na základě výsledků dosud publikovaných klinických studií byla provedena rozsáhlá analýza, v rámci které byl zjišťován možný vztah mezi jejich užíváním a výskytem nádorového onemocnění. Ukázalo se, že léčba sartanem je provázena signifikantně vyšším rizikem objevení se nového nádoru ve srovnání s pacienty v kontrolních skupinách – 7,2 % vs 6,0 % (RR: 1,08; 95% CI: 1,01–1,15; p = 0,016). Jestliže se autoři omezili pouze na studie, kde výskyt tumoru byl předem definovaným sledovaným parametrem, pak hodnota RR činila 1,11 (95% CI: 1,04–1,18; p = 0,001), přičemž nejčastěji byl zmiňován výskyt karcinomu plic. V rámci metaanalýzy však nebyl zjištěn významný rozdíl v mortalitě v důsledku nádoru – 1,8 % vs 1,6 % (RR: 1,07; 95% CI: 0,97–1,18; p = 0,183). Závěrem však autoři upozorňují, že na základě dosažených výsledků není možné definovat jasné závěry ohledně možné kancerogeneze a užívání sartanů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky