Léčba deprese spojené s nespavostí trazodonem

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Věra Bartůňková
Autoři - působiště: Psychiatrie, Městská poliklinika Praha 1, Praha

Souhrn

Úvod

Pacientka, 59 let, původně přišla objednat svoji dceru, která se léčí od roku 2002 pro stavy úzkosti u psychiatra, ale není tam spokojena a chtěla se objednat do naší psychiatrické ambulance. Při pohovoru se svěřila, že i ona má stavy úzkosti a deprese a také trpí nespavostí. Praktický lékař jí už celé dva roky předepisuje bromazepam (Lexaurin) a zolpidem (Stilnox) – netuší, že jsou návykové a mohou vést k závislosti.

Anamnéza

Rodinná anamnéza: z psychiatrického hlediska bezvýznamná.

Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci, vážněji nestonala, v současnosti se léčí pro hypertenzi a vleklé postklimakterické stavy.

Pracovní anamnéza: je vysokoškolsky vzdělaná, celý profesní život věnovala advokacii, pracuje v prestižní advokátní kanceláři.

Sociální anamnéza: je vdaná, má dvě dospělé děti, syn je již mimo domov a žije se svojí rodinou, dcera je svobodná, střídá domov a pobyt u přítele.

Nynější onemocnění: pacientka má hodně práce v zaměstnání, často „honí termíny“, chodí k soudním jednáním. Před dvěma lety měla velmi nepříjemné soudní jednání, byla ve stresu, začala trpět nespavostí a stavy úzkosti a deprese.

Praktický lékař jí naordinoval bromazepam (Lexaurin) a zolpidem (Stilnox).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky