Léčba Alzheimerovy nemoci rivastigminem ve formě náplasti

Číslo: 6 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Psychiatrie
Autoři: Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Úvod

V současnosti dostupná léčba demence je sice pouze symptomatická a nemá vliv na délku života, může však zvýšit kvalitu života nemocných i osob, které o ně pečují. Rivastigmin je jedním z inhibitorů mozkových cholinesteráz, který prokázal klinickou účinnost u lehkých a středně těžkých forem Alzheimerovy choroby a u demencí při Parkinsonově nemoci. Pomáhá oddalovat nejzávažnější stadia onemocnění, prodloužit soběstačnost pacientů, snižuje zátěž pečujících, zlepšuje paměť a příznivě ovlivňuje poruchy chování i přidružené psychotické příznaky. Tento účinek je závislý na dávce – ukazuje se, že vyšší dávky léku jsou účinnější. Pacienti jsou však často poddávkováni (např. z důvodu výskytu nežádoucích účinků), což neumožňuje dosáhnout maximální účinnosti. Jednou z možností, jak tuto klinickou situaci řešit, je aplikace rivastigminu ve formě náplasti (Exelon transdermální náplast) – velká náplast (9,5 mg/24 h) odpovídá dávce 6 mg rivastigminu v perorální formě (tobolky) 2x denně, tedy maximální dávce. Náplasti jsou díky své unikátní farmakokinetice výborně snášeny, a je to vlastně poprvé ve skupině inhibitorů acetylcholinesterázy, kdy je výskyt nežádoucích účinků při aplikaci náplasti stejný jako u placeba. Výhodou rivastigminu je rovněž absence lékových interakcí při aplikaci ve formě náplasti, protože lék se nemetabolizuje přes cytochrom P-450. To je u starších pacientů, kteří užívají řadu jiných léků, například interních, velkou výhodou.

Popis případu

70letá pacientka (narozena 1940) dříve pracovala jako švadlena a nyní je ve starobním důchodu a žije s rodinou dcery. Rodinná anamnéza ve smyslu neurologických nebo psychiatrických onemocnění je negativní. Pacientka se léčí s hypertenzí a před 9 roky prodělala embolii plicnice.

Neurologicky byla pacientka poprvé vyšetřena v roce 2003 pro mírné obtíže s recentní pamětí. Počátek obtíží byl plíživý, v testu MMSE (Mini-Mental State Examination) dosáhla plného počtu bodů. Od roku 2006 se obtíže zhoršily. Pacientka byla sledována na obvodě, provedené EEG ukázalo zpomalení základní aktivity a skóre MMSE bylo 25 bodů (–3 body orientace, –2 body paměť). V té době byla ještě plně soběstačná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky